nillers notesblog

elektroretoriske tankerækker

Kan man stole på den danske Wikipedia?

juni 22nd, 2009 by Niels Mølbjerg Lund Pedersen

Et par Wikipedia-tanker er dukket op i mit lille hovede her i det efterhånden meget stille kølvand på #tv2wikigate. Det skal dog ikke handle om Cecilie Frøkjær og Anders Breinholt, men mere generelt om den danske Wikipedia og hvordan den fungerer som encyklopædi forhold til større sprog-versioner, især den engelske som stadig er klart den største Wikipedia – i skrivende stund knap 3 mio. artikler.

Den første tanke handler om det problematiske i at snakke om Wikipedia uden at specificere hvilken sprogversion. Min fornemmelse er at mange af dem der forholder sig kritisk til Wikipedia i danske medier især baserer det på besøg på den danske Wikipedia hvor man (også i min oplevelse) ofte ender på nogle ret mangelfulde artikler. Omvendt har jeg indtryk af at dem der forsvarer Wikipedia (ofte også mig selv) mest kan henvise til undersøgelser og argumenter som bygger på den engelsksprogede version af Wikipedia – fx Natures sammenligning af Wikipedia og Brittanica, eller IBM’s undersøgelse af hvor hurtigt fejl rettes. Findes der ikke efterhånden nogle af disse mere kvantitative undersøgelser af den danske Wikipedia? Det kunne være rart at se.

Den anden tanke er en hypotese i forlængelse af den første, nemlig at den danske Wikipedia er problematisk hvis man anskuer den som en fuldstændig og generel encyklopædi – sådan som jeg og rigtig mange andre efterhånden synes det giver mening at se på den engelske. Jeg tror simpelthen at vores sprogområde er for lille til at opbygge en rent frivilligt skabt opslagsværk med tilstrækkelig bredde til at fungere som en generel encyklopædi i ordets egentlige betydning.

Betyder det så at man i mine øjne ikke kan stole på den danske Wikipedia? Absolut ikke. Så længe man bruger Wikipedia som det det er, er der ikke noget troværdighedsproblem i manglende eller mangelfulde artikler. Det er ikke utroværgt, det mangler bare.

Der er masser af den info på den danske Wikipedia som er yderst brugbar for rigtig mange. Min fornemmelse er bare at de artikler der for alvor er kød på oftest ligger indenfor nogle nicheemner, mens bredden i projektet halter efter. Lad mig henvise til en mere visuel forklaring på denne problematik som jeg stødte på forleden (på Spreading Jam via Mads-Peter):

Billedet viser hvor meget den engelske Wikipedia ville fylde omsat til trykt leksikon (som jeg tidligere peget på her på bloggen), og farvekoderne sætter på spidsen hvor umådelig store mængder information der er om perifære og populærkulturelle emner i forhold til det de her kalder “actually useful stuff”.

Det er selvfølgelig for sjov og ikke baseret på nogen valid optælling, men jeg synes det illustrerer den pointe jeg gerne vil frem til: Der er en klar tendens på Wikipedia til at det er nicherne der bliver dyrket, og i volumen kommer de til at fylde langt mere end de artikler der sikrer den encyklopædiske bredde. I den engelske Wikipedia er det ikke et problem fordi den samlede volumen er så stor at selv en lille del af det sagtens kan udgøre en bred encyklopædi a la fx Encyclopædia Britannica. I den danske version er det et problem i forhold til at gøre Wikipedia til en generel encyklopædi – men ikke i forhold til at gøre det til et værdifuldt opslagsværk om en række emner.

Så, for lige at runde indlæggets titel igen: Jeg mener godt man kan stole på den danske Wikipedia, og titlen skulle måske hellere have været “Hvordan kan man stole på den danske Wikipedia?” Og mit svar ville være: det kan man knap så godt med en præmis om at det skal være en generel encyklopædi, som man kan med en præmis om at det er et brugerskabt opslagsværk som ikke nødvendigvis har encyklopædiens bredde, men som til gengæld er en uvurderlig informationskilde i dybden inden for særlige og aktuelle emneområder.

Tags:   · 2 Comments

Leave A Comment

2 responses so far ↓

 • 1 Line N jul 10, 2012 at 20:25

  Du mener måske man kan stole på den engelske version mere end den danske? for slet ikke at snakke om andre oversættelser.

  Wikipedia skal vist tages med et gram salt og benyttes den som en vigtig informationskilde er det altid en tommelfingerregel at dobbelt tjekke (fx med en hurtig Google søgning).

 • 2 NataliaSr sep 1, 2022 at 16:17

  Ηеϳǃ
  Мåske er min beѕkеd for speсifіk.
  Men min stоrеsøѕtеr hаr fundet еn vidundеrlіg mand her, оg de hаr еt gоdt fоrhоld, mеn hvad med mіg?
  Jeg еr 23 år gammеl, Natаlia, frа Τjekkiеt, kan også еngеlsk sрrоg
  Оg … bеdre аt sige dеt mеd det sаmmе. Jеg еr biѕеkѕuel. Jеg er ikke jalоux рå еn anden kvinde … іѕær hvіѕ vі elѕker sammen.
  Ah jа, jеg lаver mеget vеlsmаgеnde mаd! og jeg еlsker іkkе kun lavе mаd ;) )
  Ιm rigtіg ріge оg søgеr ѕеrіøѕt оg vаrmt forhold…
  Аnуwау, du kаn fіndе min prоfil her: http://osesutpritin.ml/usr-16428/